Friday, June 29, 2012прекосявайки устието на Велека...носят си и камионче отстрани на самара :)


1 comment: