Friday, June 29, 2012прекосявайки устието на Велека...носят си и камионче отстрани на самара :)


Thursday, June 21, 2012

Tuesday, June 19, 2012

Wednesday, June 6, 2012

Ahtopol before night


София, 06ч.25мин, Венера пред Слънчевия диск. Снимката е на моя приятел Апостол Кирчев :)